Webkamera Dachstein

Kamera zabírá v 360° pod ledovcem Dachstein: